MG-broker ubezpieczenia

O nas

Kancelaria Brokerska MG Broker powstała w roku 2011 z zamiarem kompleksowej obsługi firm i instytucji w zakresie ubezpieczeń. Negocjujemy oferty i programy ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi na rynku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obszarze ubezpieczeń posiadamy niezbędną wiedzę aby stworzyć optymalny program ochrony ubezpieczeniowej dla naszych Klientów.

W ramach współpracy z Kancelarią Brokerską MG Broker zapewniamy Państwu:

icon
Pełen zakres i kompleksową obsługę

Kancelaria Brokerska bez żadnych ograniczeń zajmuje się wszystkimi ryzykami. Może załatwić wszystkie formalności i w zależności od umocowania zawrzeć ubezpieczenie lub dostarczyć polisę.


icon
Dopasowanie oferty do Państwa potrzeb

Broker wskazując i omawiając kilka ofert towarzystw ubezpieczeń, kieruje się wyłącznie potrzebami swojego klienta. Z tego względu polegając na opinii brokera możecie Państwo dokonać wyboru lepszego wariantu ubezpieczenia. Zawarcie konkretnej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem brokera będzie korzystniejsze, co do zakresu i ceny ubezpieczenia.


icon
Oszczędność czasu

Dzięki pracy brokera nie musicie Państwo poświęcać wiele czasu na długotrwałą i żmudną analizę ofert poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Oszczędzacie Państwo cenny czas, niezbędny w przypadku bezpośrednich negocjacji z wieloma ubezpieczycielami. Broker dokona analizy ofert, uwzględniając nie tylko cenę ubezpieczenia, ale także proponowany zakres ochrony.


icon
Znajomość rynku ubezpieczeniowego

Broker przygotowuje zapytanie ofertowe (slip brokerski), a następnie zwraca się z nim do wszystkich ubezpieczycieli, prowadzących na rynku potrzebne ubezpieczenie. Na rynku działa obecnie ponad 60 firm ubezpieczeniowych. Plasując ryzyko Klienta, broker kieruje się wiedzą o sytuacji finansowej firmy ubezpieczeniowej, ocenami ubezpieczycieli, dokonanymi przez agencje ratingowe, doświadczeniem w sprawnej obsłudze dotychczasowych Klientów Kancelarii oraz sprawnością procesu likwidacji szkód.


icon
Uzyskanie szerszego zakresu ochrony

Poszukując ochrony ubezpieczeniowej, zawieracie Państwo ubezpieczenie najczęściej na warunkach standardowych. Warunki i cena udzielanej ochrony jest ustalana przez towarzystwo i dostosowana do ponoszonego ryzyka. Często zapisy zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) mogą okazać się niezrozumiałe lub różnie interpretowane szczególnie w przypadku szkody.


icon
Uzupełnienie oferty o klauzule brokerskie

Korzystając z pomocy brokera, możecie Państwo uzyskać od dotychczasowego lub nowego ubezpieczyciela dodatkowe korzystne dla siebie klauzule w umowie ubezpieczenia, oraz pisemną interpretację zapisów w OWU, które mogą okazać się bezcenne w przypadku wystąpienia szkody.


icon
Obiektywną i bezstronną ofertę

Broker ubezpieczeniowy działa w Państwa imieniu i jako Wasz przedstawiciel lub pełnomocnik nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Przedstawia oferty ubezpieczeń z różnych towarzystw, co daje Państwu możliwość wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia. Jeżeli wybór właściwej oferty staje się trudny, broker pomaga w dokonaniu porównania ofert. Pozycja brokera, niezwiązanego z żadnym zakładem ubezpieczeń, zapewnia jego bezstronność w podejmowaniu działań na Państwa rzecz.