MG-broker ubezpieczenia

Ubezpieczenia flot pojazdów

Oferowane przez naszą firmę usługi w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych pozwalają usprawnić zarządzanie flotą pojazdów.

Ubezpieczenia floty samochodowej kierujemy  do firm, które posiadają co najmniej pięć samochodów. Oferta dla takiego klienta przygotowywana jest zawsze indywidualnie.  Na obniżenie składki za takie ubezpieczenie  pojazdów ma wpływ przede wszystkim liczba posiadanych samochodów oraz  szkodowość. W skład pakietu przeważnie wchodzą ubezpieczenie  OC, AC, NNW, Assistance.

Jak to działa?

Przygotowujemy zapytanie brokerskie na warunkach flotowych (jedna umowa generalna dla wszystkich pojazdów we flocie) tak, aby osiągnąć korzyści skali (niższe składki) z ubezpieczenia wielu pojazdów przez jeden podmiot.

Co otrzymuje klient?

- porównanie składek za ubezpieczenie każdego pojazdu wynikających z wynegocjowanych warunków wraz z dotychczasowymi płatnościami,
- opis otrzymanych ofert, stawki, składki, ewentualne zniżki i  zwyżki oraz zakres ubezpieczenia,
- rekomendację wraz ze wskazaniem różnic pomiędzy poszczególnymi ofertami.

Ubezpieczenie flot, to szereg korzyści dla Klienta:

- możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia poszczególnych pojazdów floty,
kontrola terminów końca ubezpieczeń każdego pojazdu floty,
- uproszczona procedura zawierania umów ubezpieczeń (kolejne polisy przychodzą „z wyprzedzeniem” na wskazany adres)
- przy zmianie ubezpieczyciela automatyczne wypowiadanie dotychczasowego OC, - zgłaszanie do ubezpieczenia pojazdów nowo-nabytych,
- wycena pojazdów,
- pomoc w likwidacji szkód, w tym składanie odwołań w przypadku odmowy lub zaniżenia wypłat odszkodowania
- monitoring płatności składek i rat,
- zakres ochrony dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta,